Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeKKong Diderik og hans kæmper
Konen ved floden Sang Kong Valdemar
J Forbogstav L
 
   
   

Kong Diderik og hans kæmper

1. De var alt syv og syvsindstyve,
der de drog ud fra Hald,
og der de kom til Brattingsborg,
der slog de deres telt.
Det donner under ros, de danske hofmænd der de udride.

2. Kong Nielaus stander på højen tinde,
og han ser ud så vide:
"Hvi vil de have livet fal,
at her dem lyster at stride?

3. Og hør du, Sivard Snarensvend,
og du har vanket så vide,
du skal friste disse kæmpers våben
og til dem i teltene ride."

4. Det var alt Sivard Snarensvend,
han ind under teltene tren:
"I er min herre velkommen her,
I danske kongens mænd!

5. Og I lad eder ej fortykke
og tag det ej for spe,
alt dysten vil vi sammen prøve,
lad mig eders våben se."

6. Der stander i det første skjold
en løve vel så bjart,
med kronen af det røde guld:
det er kong Didriks mærke.

7. Der skinner i det andet skjold
en hammer og en tange:
det fører Viderik Verlandssøn,
han slår og ta'r ej til fange.

8. Der skinner i det sjette skjold
de to forgyldte spær:
det fører ungen hr. Humble gæv,
han rider i marken fluks.

9. Der stander i det tiende skjold
en fedel og en bue:
det fører Folkvar Spillemand,
vil drikke og ikke sove.

10. Slig kæmper og mærker var samlet her,
hvo kan dem alle fortælle?
Det var da Sivard Snarensvend,
han kunne ej længer dvæle.

11. "Er her alt nogen af kongens mænd,
som dysten lyster at ride,
da tøv og ikke for længe her,
men mød mig på den hede.

12. Og hvilken af eder, I danske hofmænd,
som dysten kan ride bedst,
med ham så vil jeg ride i dag
om begges gode hest."

13. De kæmper kasted' på tavlebord,
de terninger randt så vide,
og det faldt ungen Humble til,
han skulle med Sivard ride.

14. Og det var ungen Humble gæv,
gik fruerstuen omkring,
og så gik han i højeloft
alt for kong Vidrik ind.

15. "Og hør du, Viderik Verlandssøn,
du er dig så fri en mand,
og vil du låne mig Skimming nu
jeg sætter dig derfor pant."

16. "Kong Sivard han er en starblind svend,
ser ej sit spyd til ende,
og fanger Skimming skade i dag,
det bøder vel ej dine frænder?"

17. "De riddere syv og borge ni
dem sætter jeg dig til pant,
og fanger Skimming skade nu,
da tag min søster på hånd."

18. Det første ridt de sammen red,
de helte var begge så stærke,
brast sønder Humbles saddelring,
hans skjold fløj langt i mark.

19. "Mig tykkes, du er en velbyrdig svend,
din hest kan du vel ride,
og tag du nu dit spær igen,
jeg tør dig fuld vel bie!"

20. Det andet ridt de sammen red,
de var to kæmper både,
brast sønder deres sadler to,
og Humble for saddelbue.

21. "Nu har jeg dig fra hesten skudt,
og så er hesten min,
du sig mig, ungen Humble gæv,
af rige frænder din'."

22. "Kong Abelon hedder fader min,
han bor i Birtingsland,
og selv jeg hedder ung Humble gæv,
ihvor jeg rider frem."

23. "Er Abelon konning din fader kær,
han er min fuldgod ven,
og tag du nu din hest igen,
du er min søstersøn."

24. Og det var ungen hr. Humble gæv,
han kasted' sit sværd på bord:
"Og Sivard er udi skoven bundet,
han taler ej et ord."

25. "Og hør du, unge hr. Humble gæv,
du farer vel alt med tant,
for det var vel med vilje gjort,
alt om du Sivard bandt."

26. Det var sig Viderik Verlandssøn,
og han vil alting vide:
"Jeg rider mig i rosenlund
at se, hvor Sivard mon lide."

27. Kong Sivard han stander i lunden grøn,
og ser han Vidrik ride:
"Og finder Vidrik mig bundet her,
han hugger mig ribben fra side."

28. Frem lakked' Viderik Verlandssøn,
han mon på Skimming ride,
og Sivard rykker op egen med rod,
han turde ham ikke bie.

29. Og dronningen stander i højeloft,
og ser hun ud så vide:
"Hisset kommer Sivard Snarensvend
med egen ved sin side."

30. Og kongen stander ved borgeled
udi sin brynje så ny:
"Hisset kommer Sivard Snarensvend,
han fører os sommer i by."

v.1 l.5: donner = dundrer, larmer. ros = heste.
v.5 l.1 fortykke = ægre, mishage
v.6 l.2 bjart = klar

Tekst: Danmarks gamle Folkeviser 7H
Kristian Nielsen  kristian@skjaldesang.dk


 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Dette er noder til sangen fra Agnete og havmanden og andre gamle danske folkeviser af Asger Lund Christiansen og Erik Sønderholm.
kong_diderik_melodi.gif   108953 bytes   Noder
Kristian Nielsen  kristian@skjaldesang.dk 
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeKKong Diderik og hans kæmper
Konen ved floden Sang Kong Valdemar
J Forbogstav L