Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeGGeistenwald-kvadet
Gammel vuggevise fra Nochhausen Sang Gengangeren
F Forbogstav H
 
   
   

Geistenwald-kvadet

I fordums tid en høvding stor
så klogt regered´ sit rige.
Hans sønner langt mindre visdom bar.
De var ej faderens lige.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Den høvding sad i mange år,
sit land til rigdom og lykke.
Og da hans gerning sin ende fandt,
hans sønner skulle det dele.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Et blindt begær og bittert had
nu fyldte brødrenes tanker.
En iskold tomhed kun fyldte ud
den plads, hvor hjerterne banker.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Med svig og list de to nu fór
og søgte folket at vinde.
Men for hver ven, som de sig tilsvor,
de også fik sig en fjende.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Til sidst en åben strid brød ud,
hver mand blev stævnet til tinge.
De begge brødre beslutted´ var
til magten sig at tvinge.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Et slag blev holdt på breden eng
om hvem, der landet sku´ lede.
Ti tusind´ liv der en ende fandt
i had og vildskab og vrede.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Da dagen led og solen sank
man end´lig kampen endte.
De mange døde blev båret ind
og mange ligbål man tændte.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

I ildens skær den ældre bror
stod frem for resten af hæren.
Og stolt han kaldte: ”Ved daggry skal
vi sammen redde æren!”
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Fra røgfyldt himmel daled´ da
en ravn med fjedre så hvide.
Så hæst den skræpped´og sagde så:
”Da skal du døden lide!”
I Geistenwald hviler nu deres bene.

”Din broders hær er stærk endnu
han ved óg, hvorom du tænker.
Men hvis du følge mig vil i nat
jeg sikkert sejren dig skænker!”
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Da blegned´ brat den høvdingsøn
og de, som stod ved hans side.
Thi ingen ville at dø om nat
og evigt sjæletab lide.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Men ravnen taled´ godt for ham
og guld og hæder den lover.
”Jeg ved det telt, hvor din unge bror
så trygt og sejrstro sover!”
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Trods nattefred og ligbåls brand
han bød nu hæren at stille.
Og offergaver blev båret frem
de guders mishag at mildne.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Da lettede den hvide ravn
på vinger lette og tyste.
I nattens mørke de fulgte den.
Så blegt mod himlen den lyste.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Den stimands-hær nu rykked´frem
i skjul og med sværtede våben.
De første vagter blev snarligt dræbt
foruden sværdslag og råben.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

I lejren hos den yngre bror
man ærede de døde.
Og samled´ styrke til næste dag
man atter fjenden sku´ møde.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Fra nattens mulm den nidding-hær
nu fremad pludselig styrted´.
Da ingen vare beredt til strid
i søvnen bleve de myrdet.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Ej ædel strid, kun blod og død
imellem ligbål'nes gløder.
Et slagteri, som hver ædel mand
og kriger fra sig forstøder.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Fra Aferheim de guder så
den udåd, der blev begået.
Et brodermord ved dæmoners hjælp
og alting helligt forrået.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Et guderåd blev sammenkaldt.
Retfærdigt, hårdt dømtes manden
foruden ære til evig tid.
Han hastigt misted´ forstanden.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Og engen, der hvor slaget stod
for hundred´ år blev forbandet.
Det stolte rige ej findes mer´
thi misvækst faldt over landet.
I Geistenwald hviler nu deres bene.

Så kriger stolt, lyt til mit kvad.
Giv agt og tag nu ved lære:
At give guder hvad guders er
og skik og fredspagter ære.
I Geistenwald hviler nu deres bene.Jeg har selv skrevet både tekst og musik til dette episke kvad.
Det blev til ud fra den baggrundshistorie, arrangørerne af scenariet Geistendorf havde skrevet i tilmeldingsfolderen. Kvadet, som er blevet en del længere end den oprindelige baggrundshistorie, har altså intet med selve scenariet at gøre.
"Geistenwald" er (naturligvis) navnet på den store skov, som breder sig omkring byen Geistendorf.
"Aferheim" er navnet på gudernes bolig i (den daværende) Semper Ardens-mytologi.

Ole Steen Peinow
Ole Steen Peinow  Ole.Peinow@aeldresagen.dk


 
det er virkelig godt skrevet! alle tiders... så'n noget skulle der være noget mere af... men er der ikk nogen der vil være søde a lave en indspilning? det ville være dejligt... bare så man kunne høre den. be pænt om..^^
herdis  oegngi@hotmail.com
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
Geistenwaldkvadet.gif   10528 bytes   Noder
Rikke Munchkin Sørensen  munchkin@krikkit.dk 
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeGGeistenwald-kvadet
Gammel vuggevise fra Nochhausen Sang Gengangeren
F Forbogstav H