Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeMMargjit og Targjei Risvollo
Margit Hjukse Sang Margjit og Tarjei Risvollo (anden version)
L Forbogstav N
 
   
   

Margjit og Targjei Risvollo

Margjit gjekk seg i lio nord
blæs i forgylte horn
høyrer'a Jon i vaddelio
det aukar honom sorg
det var mi og alli di
som jala her unde lio

Eg vil gjeva ut hest og sale
venast du ville ride
var du Margjit kjerasten min
og eg sov immed di side
høyrer du Jon i vaddelio
du må ikkje tala så
eg sko ha Targjei risvollo
eg kan meg sjøl'kje rå

dei låg i hop den sumarnotti
oppå kvarannans arm
notti lei og soli kom
dei skildes med sorg og harm

det var Targjei risvollo
han stutte seg på sitt sverd
kor er no Margjit fruva
som pryda sko minne ferd
så breidde'n opp dei dynune
både gule og blå
blei han vare tvo vene sønir
på kvare armen låg

eg sko lata kristne dei
og drygjer ikkje lenge
og ingen sko få det vita
fyrr dei er två vaksne drengjor

høyre du rike Targjei
hot eg spyrgje deg må
hor gjorde du av bonni, dei
som eg fødde i går
høyre du Margjit fruva
du bære inga kvie
presten i løyndom kristna dei
dei sova i moldi vigde

det var Targjei risvollo
reiste med sorg og sut
laus løype brurehesten
ette risvollo utDette er sangen bag Sorten Mulds sang "Margjit" som er at finde på Mark III
Heið Valkyrja   vinter_valkyrie@hotmail.com


 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeMMargjit og Targjei Risvollo
Margit Hjukse Sang Margjit og Tarjei Risvollo (anden version)
L Forbogstav N