Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeRRamund, den veldigt långe versionen
Ramund hin Unge - den lange version Sang Raquel
P Forbogstav S
 
   
   

Ramund, den veldigt långe versionen

1. Ramunder var en liten dräng,
men han var väl inte så liten.
"Jag tror att jag är så säker som nån' ann'
allt uti sju konungariken.
Jag är en liten man," sade Ramund
"men så säker som nån' ann'," sade Ramund hin Unge

2. På borgen satt Drottningen sorgsen i håg
hon sörjde sin make så svåra
han banesår hade fått och död han nu låg
allt borta i kejsarens rike.
"Varför sörjer du så ung?" sade Ramund
"gör sorgen ej så tung," sade Ramund hin Unge

3. "Jag vill utrusta skeppena sju
till Kejsarens rike att styra
det tveeggade svärdet det lämna mig du
din far kalla Domlingen Dyre
Jätten först jag nederslår," sade Ramund
"Kejsarn sedan straffet får," sade Ramund hin Unge

4. "Jag vill dig utrusta med skepperna sju
till Kejsarens rike att fara
jag giver dig svärdet med eggerna tu
om du det från väggen kan taga.
Om du kan den föra," sade Jungfrun
"har du ej överman," sade Jungfrun den sköna.

5. Svärdet det var väl fem alnar långt
och nära en halv aln breder
eggens trollrunor ingen tydat än
smidd utav dvärgasmeder.
"Det vilat sig en tid," sade Jungfrun
"sen min faders sista strid," sade Jungfrun den sköna.

6. Ramund tog svärdet från väggen ned
i ett brett läderbälte det hängde
fast femton pund tungt var det Ramund i lek
det över sitt huvud han svängde.
"Det faller mig så väl i lag," sade Ramund
"nappar jättens huvud i ett tag," sade Ramund hin Unge

7. "Men då jag denna färden beträder
vill jag hava bättre till kläder."
Drottningen gav honom kläderna ny
av bast och blaggarn grova.
"Dessa vill jag inte ha," sade Ramund
"Dessa står mig inte bra," sade Ramund hin Unge

8. Ramund fick av Drottningen en kjortel så ny
av silke och siden det fina
de yppersta skräddare skulle dem sy
som solen skulle de skina.
"Dessa vill jag ha," sade Ramund
"De står mig mycket bra," sade Ramund hin unge

9. Ramunder gångar sig i skräddarstugan in,
där alla de skräddarena sitter.
"Hören alle skräddare vad jag vill säga er:
Viljen ni sy Ramund nya kläder?"
"Ja gärna gör vi det," sade skräddarna
"Det gör ni mycket bra," sade Ramund hin Unge

10. "Och om ni de kläderna skola göra ny
och om ni de kläder skola sömma
femtio alnar till byxetyg
och femton till byxeremmar.
Det blir mig dock för trångt," sade Ramund
"Jag får ej ut min gång," sade Ramund hin Unge

11. Och Ramund gångar sig i skeppet in
så att det knaka' och braka' i var bjälke.
Och alla båtsmännen som på skeppet var
De tänkte de hade förgånges.
"Vi förgånges intet här," sade Ramund
"Vi seglar likaväl," sade Ramund hin Unge.

12. Och Ramund seglar med skeppen sju
med tamp och utskurna flaggor.
Så seglar de över saltan sjö
allt in i jättarnas rike.
"Nu är vi kommna här," sade Ramund
"Förutan stort besvär," sade Ramund hin Unge

13. Och Ramund gångar sig ut på sjöastrand
där fick han se sju jättar stånda
Den minsta sa: "Ramund tar jag uppå lillfinger mitt
och kastar honom högt över stången."
"Ja int' allena du," sade Ramund
"Kom hit ni alle sju," sade Ramund hin Unge

14. Och Ramund tog till storsvärdet sitt
det han kallade Domligen Dyre
slog han så sju jättars huvud utav
så att de blödde till döda.
"Där ligger ni alle sju," sade Ramund
"Här står jag kvar ännu," sade Ramund hin unge

15. Ja Ramund han gångar sig i Trollestugan in
där fick han se vart de tolv trollen sitter
de pepo och de skreko såsom råttor och möss
när Ramund han däri bestiger
"Det var en klar musik," sade Ramund
"Ni hållen här för mig," sade Ramund hin Unge

16. Ramunder gick sig bättre fram
där fick han se stora jätten stånda
Femtio alnar var han bred
och hundrade var han långer.
"Har du lust att hårda mig," sade Ramund
"Det är därför jag kommit hit," sade Ramund hin Unge

17. "Kära Ramunder låt mig leva fri
och gör mig alls ingen skada
sju tunnor guld vill jag giva dig
och uti klaraste vinet bada."
"Den åttonde slinker med," sade Ramund.
"Du får ej leva mer," sade Ramund hin Unge

18. Det första tag de togo ihop
de togo ihop med händer
Ramund nappa i jättens skägg
så att köttet lossna från tänder.
"Illa grinar du," sade Ramund
"Värre ser du ut," sade Ramund hin Unge

19. Det första tag de togo ihop
de togo ihop med vrede
så att de stora berget de stodo uppå
trampades ned där i leran.
"Det var en hårdan lek," sade jätten
"Den haver nyss begynt," sade Ramund hin Unge

20. Ramund nappade till sig sitt stora svärd
det han kallade Domligen Dyre
så hugger han jättens huvud av
det knappt fyra par oxar orkar röra
"Så ligger du där nu," sade Ramund
"Vad vill du mig nu," sade Ramund hin Unge

21. Och Ramund han gick sig i Trollestugan in
där de tolv trollen sitter
Alla små trollen i berget satt
de månde för Ramunder gråta
"varför gråter ni för mig," sade Ramund
"Jag gråter aldrig för dig," sade Ramund hin Unge

22. Ramund och trollen dansar i ring
allt som en rasker hjälte
och alla båtsmännen på skeppet kom in
för att se vad Ramund beställde
"Här inne råder jag," sade Ramund
"Det faller mig i lag," sade Ramund hin Unge

23. Ramund lastade skeppena sju
med guld och ädla stenar
och Ramund han seglar över den sjö
och in i Kejsarens rike
"Nu är vi kommna här," sade Ramund.
"Nu ha vi bättre lärt," sade Ramund hin Unge

24. Ramund kasta sitt ankar på grund
och brygan på snövitan sand
det var Ramunder första man
som uppå landet springa
"Våga intet fler?" sade Ramund
"Vågar ni intet mer?" sade Ramund hin Unge

25. Och Ramund gångar sig på borggården in
där de lekta med boll och guldtärning
han vräkte undan borden med vrede i sitt sinn
att förförade hovmän föllo neder
"Det var en vacker lek," sade Ramund.
"Får jag lov att leka med? sade Ramund hin Unge

26. Kejsaren ut genom fönstret såg
med ånger och sorgfyllt hjärta
Vad är det för en kämpe uppå vår gård
så är upprunnen så stor?
"Det är allredan tid," sade Ramund
"Jag har lust att hårda dig," sade Ramund hin Unge

27. Ramund slog sina händer ihop
så att husen de skaka' och riste
"Vad haver jag dig så illa gjort
att jag hos dig ej kan vistas?"
"Kom du ner till mig," sade Ramund.
"Jag vill leka litt' med dig," sade Ramund hin Unge

28. Ramunder slog på sitt sköna svärd
så att jorden gungade och ristes
Fåglerna skreko och foro till mark
som fjolårslöv ifrån kvisten
"Nä nu så blir jag vred," sade Ramund
"Kom du inte ner," sade Ramund den Unge

29. Ramunder gick sig till dörren fram
med ivrigt sinne och mod
Jag skall nu gå in i salen din
fast järn och stål är emot
"Akta dig nu," sadde Ramund.
"Det blir en hårdan kamp," sade Ramund den Unge

30. Ramunder tog i dörren med kraft
så att hela muren den rämmna
Fönster och dörrar ur väggen for
och stenarna ramlade neder
"Såg du, jag slank in," sade Ramund
"nu ryker pälsen din," sade Ramund hin Unge

31. "Oh käre Ramund låt mig leva fri
och gör mig alls ingen skada
mitt halva rike skall jag giva dig
och därtill dottern min yngsta."
"Det tar jag när jag vill," sade Ramund
"Din dotter och därtill," sade Ramund hin Unge

32. Och Ramund han drog upp sitt stora vackra svärd
det han kallade Domligen Dyre
så högg han kejsarens huvud av
det flög femton spanska mil iväg
"Så ligger du där nu," sade Ramund.
"Vad vill du mig nu?" sade Ramund hin Unge

33. Och kejsarens hovmän och krigare all
de blevo av Ramund nedfällda
och alla de skepp som i riket vad
de blevo i Ramunds välde.
"Nu har vi tjogofem," sade Ramund.
"Nu segla vi hem," sade Ramund hin Unge

34. Och Ramund han lastade de skeppen sju
med guld och ädla stenar
och alla de jungfrur som sköna män fann
båtsmännen också medtogo.
"Tag kejsarns döttrar med," sade Ramund.
"Dem kan vi leka med," sade Ramund hin Unge

35. Så segla de över den stora sjö
hem till sin jungfru i borgen
i Ramund hon blev så innerligt kär
att hon med ens miste sorgen.
"Vill du bli min man?" sade Jungfrun
"Ja då blir jag kung med det sam," sade Ramund hin Unge
Robin Rönnlund  ofeig@hotmail.com


 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
   
   


Vis TekstNy SangNy Kommentar Ny Fil
SangeRRamund, den veldigt långe versionen
Ramund hin Unge - den lange version Sang Raquel
P Forbogstav S